S5 Sports Nation - шаблон joomla Авто

Όροι και προϋποθέσεις

 

•Επίδειξη Υπηρεσίας & Ενημέρωση Καταναλωτή

Η εταιρεία MixMusic υποχρεούται πριν την παραγγελία των προϊόντων και υπηρεσιών της να ενημερώσει το καταναλωτικό κοινό πλήρως για τις δυνατότητες των ευρυζωνικών υπηρεσιών dj-streaming που προσφέρει. Η επιδειξη πραγματοποιείται από εμπειρογνώμονες που θα καλούνται εφεξής Συνεργάτες και θα αναλαμβάνουν την παρουσίαση, εγκατάσταση του δοκιμαστικού (demo) στον χώρο σας.


•Υποχρεώσεις της MixMusic

 Η MixMusic οφείλει να παρέχει τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες της προς τον Συνδρομητή. Συνδρομητής θα ονομάζεται εφεξής ο Καταναλωτής, που έχει συγκαταθέσει για την έναρξη της συνεργασίας με τη MixMusic καταβάλοντας –σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του Συνεργάτη- το χρηματικό αντίτιμο της συνδρομής, είτε αυτή αφορά μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία, είτε ετήσια και συμφωνεί με τον ισχύοντα κάθε φορά τιμοκατάλογο της εταιρείας ή με άλλη ειδική συμφωνία στα μέτρα του Συνδρομητή (On Demand Streaming | Ειδικές Περιπτώσεις).

 

 Η Εταιρεία οφείλει να ενημερώσει τηλεφωνικά για τη μέρα και ώρα συνάντησης με τον Συνεργάτη προκειμένου να εξοφληθεί η συνδρομή. Αν δεν καταστεί εφικτή η τηλεφωνική ενημέρωση, η Εταιρεία θα ενημερώσει με γραπτό μήνυμα (sms).

 

 Σε περίπτωση που παρουσιαστεί τεχνικό πρόβλημα στις απομακρυσμένες υποδομές της MixMusic, υποχρεούται εκείνη να ενημερώσει τους Συνδρομητές με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα (www.mixmusic.gr), ώστε αφενός να περιγραφεί η φύση του προβλήματος, αφετέρου να ενημερώσει το χρονικό διάστημα για την επίλυσή του. Έτσι, οι Συνδρομητές πληροφορούνται εγκαίρως και βάζουν σε εκκίνηση τη διαδικασία διάσωσης. Η διαδικασία διάσωσης, αφορά λίστες μουσικής (κωδικοποιημένες) οι λεγόμενες rescue music, και παραχωρείται στους συνδρομητές μας από την έναρξη της συνδρομής έως και την πιθανή λήξη της συνεργασίας μας. Οι rescue music  περιέχουν τρεις λίστες με ξεχωριστό είδος μουσικής η κάθε μία. Η ανανέωσή τους θα πραγματοποείται μία φορά κάθε δίμηνο.

 Όταν ανακτηθεί η κανονική λειτουργία της MixMusic, η ανακοίνωση θα αφαιρεθεί από την ιστοσελίδα της και οι Συνδρομητές μπορούν να χρησιμοποιησουν την υπηρεσία. Το τεχνικό πρόβλημα στην υποδομή είναι μία έκτακτη κατάσταση που οφείλεται σε εξωτερικούς παράγοντες και αφορά τη φύση και τις αρχές λειτουργίας του ίντερνετ κι όχι απαραίτητα δυσλειτουργία σε τεχνικό υλικό της MixMusic.

 Σε περίπτωση που εντοπιστεί τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα υπολογιστών του Συνδρομητή με υπαιτιότητα της MixMusic, τότε η τελευταία οφείλει να παρέχει άμεσα και δωρεάν service, δίχως περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Συνδρομητή.

 
•Τεχνικό Πρόβλημα από τη μεριά του Συνδρομητή


Αν υπάρχει τεχνικό πρόβλημα πριν την τοποθέτηση του Demo, η εταιρεία αναλαμβάνει πρώτα την αποστολή τεχνικού προσωπικού (με την σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη του καταστήματος) για την επίλυση του προβλήματος, ώστε να είναι εφικτή η συνακόλουθη δοκιμαστική επίδειξη των προϊόντων/υπηρεσιών της σε μορφή demo. Η χρέωση ή μη της εξυπηρέτησης θα περιλαμβάνεται μέσα στη συμφωνηθείσα προσφορά και θα ενημερώνεται ο ιδιοκτήτης εκ των προτέρων.

 
•Υποχρεώσεις του Συνδρομητή

 Ο Συνδρομητής για να απολαμβάνει τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας με τη MixMusic, θα πρέπει να ανανεώνει τη συνδρομή του.

Αν ο Συνδρομητής καθυστερήσει να καταβάλλει το χρηματικό αντίτιμο για περισσότερο από δύο ημέρες, ύστερα από την τηλεφωνική ή με γραπτό μήνυμα ενημέρωσή του, τότε η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να διακόψει τις συμφωνημένες υπηρεσίες, δίχως περαιτέρω ενημέρωση, αφού η μη αποπληρωμή συνεπάγεται τη σιωπηρή αναίρεση της όποιας συμφωνίας εκ μέρους του.

Για Συνδρομητές εκτός Αθηνών, που εξοφλούν τη συνδρομή και τις ανανεώσεις τους μέσω τραπεζικού λογαριασμού, το χρονικό περιθώριο εκτείνεται στις 7 μέρες από τη στιγμή που θα επικοινωνήσει η MixMusic τηλεφωνικά ή με sms.

 Ο Συνδρομητής υποχρεούται σε περίπτωση καθυστέρησης της συνδρομής, να επικοινωνήσει με την Εταιρεία και να ενημερώσει για τη φύση του προβλήματος. Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων επικοινωνίας ή ακόμα μεταφοράς της επιχείρησης σε νέα διεύθυνση ή μετατροπή της επιχείρησης σε φορολογικά στοιχεία, ο Συνδρομητής  οφείλει να ενημερώσει εκ των προτέρων τη MixMusic.

 Ο Συνδρομητής υποχρεούται να καταβάλλει το χρηματικό ποσό σε εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη της Εταιρείας κι όχι με τρόπο που ορίζει ο ίδιος διακυβεύοντας την ομαλότητα της συνεργασίας. Στο τέλος της αποπληρωμής η Εταιρεία στέλνει ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά απόδειξη τιμολογίου.

   Αν ο Συνδρομητής κρίνει την παροχή υπηρεσιών της Εταιρείας προβληματική, υποχρεούται να ενημερώσει τηλεφωνικά την εταιρεία η οποία σε περίπτωση που είναι από δική της υπαιτιότητα θα την επιλύσει εντός 48 ωρών. Σε κάθε άλλη περίπτωση η MixMusic χρεώνει τις υπηρεσίες της σύμφωνα με τον τρέχοντα τιμοκατάλογο. Ο Συνδρομητής μπορεί να ενημερωθεί εκ των προτέρων από Συνεργάτη της Εταιρείας για το κόστος των εργασιών (μόνο εντός Αττικής).

 Αν το τεχνικό πρόβλημα οφείλεται στον πάροχο internet, ο Συνδρομητής οφείλει πρώτα να επιλύσει το πρόβλημά μέσω της εταιρείας εξυπηρέτησής του, κι έπειτα να απευθυνθεί στη Mix Music. Η MixMusic στο διάστημα συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες της, εκτός κι αν ζητηθεί ρητά από τον Συνδρομητή η προσωρινή ή μόνιμη ακύρωση της συνεργασίας, έως ότου επιλυθεί το πρόβλημα. Η MixMusic εν προκειμένω δεν οφείλει την επιστροφή μέρους ή ολόκληρης της συνδρομής που προεξοφλήθηκε. Μπορεί όμως να υιοθετήσει -εφόσον της αιτηθεί ρητά και εγκαίρως από τον Συνδρομητή- πολιτική αναστολής και επέκτασης της συμφωνίας κατά το χρονικό διάστημα που χρειάστηκε ο Συνδρομητής για να λύσει το πρόβλημα με τον πάροχο ίντερνετ χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

 
•Επιπρόσθετες Εξυπηρετήσεις

 

 Η MixMusic πέρα από τις υποχρεώσεις της που αφορούν τη Μουσική Τεχνολογία αυτή καθ’ αυτή, μπορεί να αναλάβει λύσεις σε έκτακτα τεχνικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Συνδρομητής, όπως για παράδειγμα:

 

1.Επανεγκατάσταση Ηλεκτρονικού Συστήματος,

2.Αντιμετώπιση προβλημάτων adsl,

3.Εκκαθάριση Η/Υ από υιούς και malware. Οι παραπάνω ενέργειες γίνονται κατόπιν παραγγελίας και σε συννενόηση πάντα με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος.

(Οι επιπλέον εξυπηρετήσεις και το κόστος εργασιών προσυμφωνούνται κάθε φορά από αμφότερες τις πλευρές Συνδρομητή-Εταιρείας.)

 
•Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

 Η Εταιρεία MixMusic είναι σύμφωνη με τις Αρχές Προστασίας και Ασφάλειας του Καταναλωτή. Συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία προσωπικών δεδομένων έχοντας δηλώσει εξαρχής τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών της. Οι χρησιμοποιούμενες από αυτήν Τεχνολογίες Μουσικής είναι υποκείμενες κάθε στιγμή στον έλεγχο της Αρμόδιας Αρχής για κάθε επιχείρηση που έχει επιλέξει για την εξυπηρέτησή της.

Η Εταιρεία MixMusic δε διακινεί προσωπικά δεδομένα Πελατών, ούτε διευκολύνει τρίτους προς αυτόν τον σκοπό. Μοναδκή εξαίρεση των παραπάνω αποτελεί η ενημέρωση των εμπλεκομένων Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων μία φορά κάθε λήξης του ημερολογιακού εξαμήνου. Η μόνη παρέμβαση στα υπολογιστικά συστήματα των Συνδρομητών αφορά την μόλις αναγκαία για την παράδοση/λήψη βασικών σημάτων επικοινωνίας με αποκλειστικούς δέκτες τον Συνδρομητή και τη MixMusic (Διαδραστικότηκα & Ευρυζωνικές Υπηρεσίες- Interactivity in Adsl Services).

                          

                                               Συνοπτικά οι Υπηρεσίες μας

 

  • Δοκιμαστικό Demo Account 5 ημερών
  • Βασικό Πακέτο DjStreaming (Μηνιαία, τρίμηνη, εξάμηνη και ετήσια συνδρομή)
  • On Demand Dj Streaming (Ειδικά Προσαρμοσμένο στον Συνδρομητή)

  • Μουσική κάλυψη Γάμων, Βαπτίσεων, Πάρτυ και Εταιρικών Εκδηλώσεων.
  • Τεχνική Υποστήριξη (Επιδιόρθωση & Ασφάλεια Η/Υ, Διαχείριση Adsl)
  • Πώληση Ηχητικού, Φωτιστικού και Εφέ εξοπλισμού.

 

•Διευκρινήσεις

 
1. Ο δοκιμαστικός λογαριασμός Demo που θα σας δοθεί είναι αποκλειστικά 5 ημερών και σας δίνει δωρεάν πρόσβαση σε όλα τα κανάλια Μουσικής μας.
2. Στα ευρυζωνικά πακέτα Dj-Streaming(demo, βασικό και On Demand) συμπεριλαμβάνονται και τα Dj Live Streaming αποκλειστικά κάθε Παρασκευή και Σάββατο 20:00 - 00:00
3. Σε όλα τα πακέτα συνδρομής η καταβολή του ποσού γίνεται εφάπαξ

4. Στα υπόλοιπα πακέτα (On Demand, booking Dj's), οι τιμές καθορίζονται ύστερα από τη δωρεάν εκτίμηση του Συνεργάτη της Εταιρείας μας.
5. Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τα κεντρικά της εταιρείας ή απευθείας με τον Συνεργάτη που σας εξυπηρετεί για να σας δοθούν οδηγίες. Η Εταιρεία αναλαμβάνει την εξ’ αποστάσεως διαχείριση του Η/Υ σας, εφόσον μας το ζητήσετε ρητώς.

syndromites button